Cameratoezicht op De Boomladder

ingevoerd op 14-03-2019

Gepubliceerd:

Bij onze school zijn in de voorjaarsvakantie camera’s geplaatst. Hiermee willen wij kunnen observeren of er ongeoorloofd toegang tot ons schoolgebouw wordt verschaft en of er vernielingen aan ons schoolgebouw en schoolplein worden gepleegd. Bij incidenten kunnen de camerabeelden tot herkenning of identificatie van personen betrokken bij deze incidenten leiden. Daarnaast hopen wij met het plaatsen van de camera’s het gevoel van veiligheid om de school te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen. 

Middels een bordje aan de gevel van het gebouw wordt kenbaar gemaakt dat er camera’s hangen. De camera’s worden zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. 

In ons protocol cameraobservatie schoolgebouwen en omgeving kunt u precies lezen hoe wij met de beelden die de camera’s maken omgaan. Op onze site kunt u lezen hoe wij op de kindcentra van Blosse omgaan met privacy van leerlingen en ouders

Heeft u nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de schooldirectie.