Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten.
De MR geeft adviezen en geeft instemming op zaken die gaan over het beleid en de communicatie op school. De raad houdt zich bezig met zaken als:

 

taakbeleid
begroting
schooltijden
formatie
onderwijskundige vernieuwingen
arbeidsomstandigheden

 

Namen en mailadres van de MR zijn vermeld in de informatiekalender.
De vergaderingen zijn openbaar, dus als u belangstelling hebt bent u welkom.

 

Klik hier voor het jaarverslag 2018 - 2019 van de MR 

Klik hier voor het verslag van de vergadering van 17-09-2018

 

GMR van Blosse

Als u op Blosse-niveau mee wilt praten over zaken die schooloverstijgend zijn, dan kunt u zich aanmelden bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie.