Welkom op de pagina van tak 5/6. In onze tak werken 8 leerkrachten ( part-time, full-time en lio-stagiaire) en hebben we samen 92 kinderen, verspreid over 2 groepen 5 en 2 groepen 6. 

We werken in onze eigen groep aan taal, rekenen, spelling, wereldorientatie, muziek, schrijven en lezen. Daarnaast spelen de kinderen in de pauze gezellig samen buiten.