Hulpouders

 

Op school willen we zoveel mogelijk activiteiten organiseren. Dit kunnen we echter niet alleen, hiervoor hebben wij uw hulp nodig!! De leerkrachten en de OR zullen mondeling of via Digiduif  zo af en toe om uw hulp vragen. We hopen dat ook u tijd kunt en wilt vrijmaken om ons te helpen.

Hieronder staan voorbeelden van klussen:

 

Kleutergroepen:

 

- Feestmutsen maken

- Schrijfcircuit:

- Plakboeken: de verzamelde werkjes in plakboeken plakken.

- Bibliotheekouders: halen en brengen van prentenboeken.

 

Andere groepen:

 

- leesouders

- rekencircuit

 

Alle groepen:

 

- Oproepouders voor allerlei eenmalige werkzaamheden zoals plastificeren van methodeboeken e.d.

- Rijden bij excursies

- Versiergroep (versieren van de school bij projecten/feesten)

- Oproepouders voor de ouderraad om te helpen bij diverse activiteiten

- en nog veel meer....