Ouderraad


De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Meester Marc is bij de vergaderingen aanwezig als afgevaardigde van het team/de directie.
De OR houdt zich bezig met de ondersteuning bij allerlei praktische zaken, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Daarnaast is de OR uiteraard ook belangrijk in haar rol als vertegenwoordiger van u, de ouders. Let wel, voor beleidszaken zijn dit de ouders die in de MR zitten. 

 

Namen en mailadressen van de OR leden zijn vermeld in de informatiekalender.
De vergaderingen zijn openbaar, dus als u belangstelling hebt bent u welkom. De data staan vermeld in het Boomblad, onze nieuwsbrief.

 

Klik hier voor het jaarverslag 2017 - 2018 van de OR

Klik hier voor het definitieve financieel jaarverslag 2017 - 2018 van de OR (na de kascontrole)