Welkom op de site van de Boomladder

staking 14 maart

De onderwijsstakingen gaan door. Geen landelijke staking meer, maar estafettestakingen. Op 14 maart is Noord-Holland aan de beurt. De Boomladder staakt mee.

Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van het basisonderwijs. Het leraren tekort is aan alle kanten zichtbaar en voelbaar. De noodzaak om het vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken is zeer groot. Het is een beroep met veel werkdruk en verantwoordelijkheid, dat vraagt om een opleiding op HBO niveau en een salaris dat vergelijkbaar is met gelijksoortige beroepen. Wat dat laatste betreft is deze regering nog niet bereid om daar wat aan te doen. Wij denken dat jonge mensen eerder voor leerkracht basisonderwijs zullen kiezen als de salariskloof t.o.v. leerkracht 2e graads voortgezet onderwijs gedicht wordt. 


De Boomladder is een interconfessionele basisschool, midden in de mooie, groene Bomenwijk van Heerhugowaard. Het is een prachtige school met als uitgangspunt: Alle kinderen zijn verschillend. Ons onderwijs is volop in beweging. We geven onderwijs dat aansluit bij de kinderen en hun talenten.
Daarom noemen we ons ook wel: de meestelijke buurtschool!

Samen met Villa Kakelbont (voor- en naschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) zijn we hard op weg ons te ontwikkelen tot een Kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
 

Voor het laatste inspectierapport van juli 2013, klik hier

 

Nieuwsgierig geworden?


Kijk rustig rond op onze site voor meer informatie of maak een afspraak met een directielid. U krijgt dan een persoonlijke rondleiding en kunt in een gesprek alle vragen stellen die bij u naar boven zijn gekomen.


Paul Vrasdonk


Directeur

ICBS De Boomladder

Rozenlaan 6

1702 TG Heerhugowaard

072-5715577

 

[image455400NLnoLinknvtfoto]