De Boomladder in Heerhugowaard

Wij hebben het prachtige schooljaar afgesloten met een ijsje voor alle kinderen.

laatste schooldag

Namens de OR, de MR en het team wensen wij iedereen een hele fijne vakantie. 

 

De Boomladder is een interconfessionele basisschool, midden in de mooie, groene Bomenwijk van Heerhugowaard. Het is een prachtige school met als uitgangspunt: Alle kinderen zijn verschillend. Ons onderwijs is volop in beweging. We geven onderwijs dat aansluit bij de kinderen en hun talenten.
Daarom noemen we ons ook wel: de meestelijke buurtschool!

Samen met Villa Kakelbont (voor- en naschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) zijn we hard op weg ons te ontwikkelen tot een kindcentrum voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
 

Voor het laatste inspectierapport van juli 2013, klik hier

 

Nieuwsgierig geworden?


Kijk rustig rond op onze site voor meer informatie of maak een afspraak met een directielid. U krijgt dan een persoonlijke rondleiding en kunt in een gesprek alle vragen stellen die bij u naar boven zijn gekomen.


Paul Vrasdonk
Directeur