1. Voorwoord


Basisschool de Boomladder werkt sinds het schooljaar 2012-2013 met het continurooster. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun boterhammen op school eten. We beginnen om 8.30 uur. De middagpauze is verkort naar 30 minuten en om twee uur is de schooldag afgelopen. 
De praktijk laat zien dat ouders, leerkrachten en kinderen na enige gewenning in meerderheid positief zijn over het continurooster. 
 

2. Waarom een continurooster op De Boomladder

Aanleiding voor basisschool De Boomladder om het continurooster in te voeren was een combinatie van factoren. Het continurooster geeft in de school, voor de leerkrachten en alle kinderen, meer rust en duidelijkheid geeft. Het continurooster komt bovendien de veiligheid ten goede omdat de kinderen minder vaak door het verkeer hoeven. Door de invoering van het continurooster is de schooldag eerder afgelopen. Dit is gunstig voor zowel de kinderen als de leerkrachten: de kinderen hebben meer mogelijkheden voor andere activiteiten na schooltijd, zoals muziek en sport, de leerkracht heeft langer aaneengesloten tijd voor lesvoorbereiding, overleg met collega’s en ontwikkeling. Onderlinge problemen bij het van en naar schoolgaan tussen de middag worden voorkomen. Verder heeft het continurooster voor de kinderen een toegevoegde waarde om samen in de eigen groep de maaltijd tussen de middag te gebruiken.

Ook op het pedagogische vlak wordt er winst  behaald door het continurooster. Door de schooldag niet te lang te onderbreken, is de onderwijstijd beter te structureren. De kinderen hoeven zich na een drukke middagpauze niet meer ‘op te krikken’ voor het middaggedeelte. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Samen overblijven bevordert bovendien het gemeenschapsgevoel bij kinderen. Het wordt als een onderdeel van de schooltijd beschouwd en daarmee wordt het onderwijs meer dan alleen lezen, taal en rekenen. Wat het eten betreft tussen de middag, kinderen leren hierdoor elkaars gewoonten en gebruiken kennen en leren omgaan met gezond en netjes eten. 

Uiteraard zijn er ook de nadelen.

- De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis en zijn iets vroeger thuis. Voor werkende ouders die hun ritme juist hebben afgestemd op school, kan dat lastig zijn. Zij moeten straks misschien een stukje kinderopvang kopen.

- Door het continurooster worden kinderen ‘verplicht’ tot overblijven, hetgeen voor sommige huishoudens ingrijpend is voor het programma van de maaltijden thuis.

- Veel ouders die geen baan hebben, parttime werken of vrijwilligerswerk doen, voelen hun taak als ouder ‘uitgehold’, omdat zij het contact met hun kinderen tussen de middag missen. Omgekeerd missen kinderen ook de ruimte om thuis ‘stoom af te blazen’.

- Het invoeren van het continurooster kan voor de sfeer binnen het schoolteam belemmerend werken omdat er minder ontmoetingsmogelijkheden zijn tussen de middag.

- Bovendien is het een extra belasting voor de schoolorganisatie, denk hierbij aan de organisatie van een pauze voor de leerkrachten die voor de groep staan. Leerkrachten die andere taken dan een groepstaak hebben, zullen bv. zogenaamde ‘pleinwacht moeten lopen’. Of gedurende de eerste periode assisteren bij het eten met kinderen.

- Belangrijk is ook een goede aansluiting met de buitenschoolse opvang: goede afstemming is van belang in verband met het feit dat de schooldag korter is en de periode van naschoolse opvang dus langer moet zijn.


3. Uitwerking Continurooster

De Boomladder heeft een continurooster ingevoerd dat het beste past bij de huidige situatie, ook als het gaat om de aansluiting op naschoolse activiteiten. Het continurooster zoals hieronder weergegeven, is de meest rustige vorm waarmee qua tijden de meeste duidelijkheid wordt verschaft. In dit continurooster gaan alle kinderen alle dagen nu tot 14.00 uur naar school. 
Ons continurooster ziet er als volgt uit:
Alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

De lunchpauze wordt als volgt gepland:

- Groep 1 + 2: 11.45 uur – 12.15 uur: lunchpauze, waarvan 15 min. eten en daarna of ervoor buiten spelen gekoppeld aan de buitenspeelbeurt.

- Groep 3 t/m 8: 12.00 uur – 12.30 uur: lunchpauze, waarvan 15 min. eten en 15 min
buitenspelen. Dit kan na het eten of voor het eten.

Buiten spelen bij goed weer, anders spelen we in de groep.


4. De lunch

Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de eigen leerkracht, gegeten en gedronken gedurende vijftien minuten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de leerkracht kan mee-eten met de kinderen. De lunchtijd is geen lestijd voor de kinderen. 

Omdat kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is. De pauzetijd wordt immers ook gekoppeld aan de buitenspeeltijd.

Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen. Denk hierbij aan:

- Iedereen begint op hetzelfde moment met eten
- Gelegenheid bieden voor een moment stilte voor gebed
- Netjes eten en drinken
- Blijven zitten onder het eten en drinken
- Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
- Wachten totdat iedereen klaar is met eten
- Overgebleven eten en drinken en lege pakjes gaan weer mee naar huis

5. Ouders

De leerkrachten eten samen met de kinderen tussen de middag en zorgen ervoor dat de lunch ordelijk verloopt. We vragen u vriendelijk om uw kind een gezonde lunch mee te geven!

6. Buiten/binnen spelen

Na het lunchen wordt er buiten gespeeld gedurende 15 minuten. Spelen gebeurt op het toegewezen plein. Bij het buiten spelen is er toezicht door middel van de pleinwacht. De leerkrachten hebben dan de gelegenheid om hun 15 minuten pauze op te nemen. Dit betekent dat er soms meerdere groepen tegelijk buiten zijn en leerkrachten op 2 of meer groepen toezicht moeten houden. Ook het toezicht houden valt voor de leerkracht onder lesgebonden tijd.  Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De eigen leerkracht of een andere leerkracht blijft dan bij de leerlingen in de groep of in de buurt van de groep.

7. Overig

  • Medicatie bij kinderen

Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt ondermeer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is.

  • Verantwoordelijkheid van de ouders

De school heeft een actuele lijst met telefoonnummers van de ouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. In ieder geval zal de lijst jaarlijks geupdated worden bij het begin van het nieuwe schooljaar.