De leerlingenraad

 

Leerlingenraad op De Boomladder

“Wij praten niet over, maar met de kinderen”

 

Wat is het doel van de leerlingenraad?


Wij betrekken leerlingen in ons onderwijs en de leerlingenraad levert hieraan een bijdrage. De rol van de vertegenwoordigers van de leerlingenraad is: mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren.


Hoe wordt de leerlingenraad georganiseerd?


De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de leerjaren 5 t/m 8.
Aan het begin van het schooljaar kiest de groepsleerkracht van iedere klas samen met de kinderen twee vertegenwoordigers. De ene leerling start het eerste half jaar, de tweede neemt het tweede half jaar zitting in de raad. Bij ziekte/afwezigheid dienen zij als elkaars reserve. Een kind zit maximaal 1 schooljaar in de leerlingenraad. Meester Marc is voorzitter van de leerlingenraad. Hij zorgt dat de agenda wordt opgesteld en tijdig wordt verspreid. Leerkrachten bereiden de leerlingenraad voorafgaand aan een bijeenkomst in de klas voor met de kinderen, zodat de klassenvertegenwoordiger voldoende input heeft.

 

Hoe werkt de leerlingenraad?

 

Iedere leerling kan agendavoorstellen inbrengen bij meester Marc. In overleg met het kind wordt bepaald of dit item passend is voor in de leerlingenraad, daarnaast kan er input komen vanuit ouders (OR/MR) of het team. De leerlingenraad komt zes keer per schooljaar samen om te overleggen. Aan het begin van het schooljaar wordt de planning van deze bijeenkomsten gemaakt en verspreid door meester Marc.  Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt door een leerling van groep 8. Deze notulen worden vervolgens verspreid aan alle groepen.