Welkom op de pagina van tak 3/4. 

Op De Boomladder hebben we twee groepen 3 en twee groepen 4. 

Groep 3 

In de groepen 3 leren de kinderen lezen via de methode Veilig Leren Lezen (Kim-versie). De kinderen die al kunnen lezen werken in een zonboekje. De andere kinderen werken in een maanboekje. Naast het werken op school is het ook belangrijk om thuis te oefenen. Daarvoor krijgen de kinderen bladen opgestuurd. De kinderen leren de woorden schrijven volgens het verbonden schrift. 

Voor rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. In groep 3 werken de kinderen in een werkboek.  

In de middag is er tijd voor Kanjertraining, kijken we naar Ik Mik Loreland, knutselen we, hebben we muziek, drama en dans, of even vrij spelen. We gymmen twee keer in de week, een les geeft de vakleerkracht en de andere les verzorgt de groepsleerkracht.  

Dit schooljaar proberen we twee methodes voor wereldoriëntatie uit. 

Groep 4 

In de groepen 4 starten de kinderen dagelijks met een kwartier zelfstandig lezen. Daarna werken ze in de ochtend aan rekenen, spelling en taal. Hiervoor maken wij gebruik van de methodes resp. Wereld in getallen en Taal Actief. De kinderen maken de opdrachten van zowel rekenen als taal en spelling op de tablet met het programma Snappet. Daarnaast schrijven zij nog dagelijks in hun schrijfschrift en dictee/spellingschrift.  

In de middag wordt er aandacht besteed aan Kanjertraining, bevordering leesvaardigheid via Estafette en  Vloeiend en Vlot. Ook  aan wereldoriëntatie wordt aandacht besteed. Dit zijn meestal thema’s. Deze thema’s worden  regelmatig ook weer gekoppeld aan de expressievakken als creatieve opdrachten, muziek, drama en dans.  Er staat ook af en toe een culturele activiteit op het programma.  

Tot slot gymt ook groep 4 twee maal in de week, waarbij een les door de vakleerkracht en een les door de groepsleerkracht verzorgd wordt.  

Dit zijn wij

 

Juf Linda en juf Annemiek

Juf Monique en juf Annemiek

Juf Tamara

Juf Daniëlle en juf Daisy