Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Laatste GMR-vergadering van het schooljaar bij het Poldermuseum

Wil je iets te zeggen hebben over Blosse?

Verslag laatste vergadering GMR 2017-2018

 

Wie zijn wij?

De GMR van Blosse is een bevlogen en zichtbaar onderdeel van de organisatie. Zij is betrokken bij kind, ouders en personeel.

 

Wat doen wij?

De GMR toetst beleid aan de hand van wet- en regelgeving en denkt constructief mee bij de ontwikkeling en de beoordeling van beleid. Indien nodig komen we zelf met ideeën door middel van gevraagd en ongevraagd advies. De GMR van Blosse onderwijs vindt het belangrijk om samen met de cliëntenraad (CCR) en de ondernemingsraad (OR) van Blosse opvang medezeggenschap op bestuursniveau te ontwikkelen. Daarnaast wil de GMR de medezeggenschap op de verschillende Blosse kindcentra bevorderen.

 

Hoe doen wij dat?

Door een open en respectvol overleg met het bevoegd gezag en de achterban.

Door contact te leggen met de CCR en de OR van Blosse opvang en samen de mogelijkheden tot overkoepelende Blosse-raad te verkennen. De GMR deelt haar kennis met de MR’en van de verschillende Blosse-locaties om medezeggenschap binnen de kindcentra te bevorderen.

 

Onze missie:

De GMR van Blosse streeft ernaar een goede overlegpartner en herkenbare GMR te zijn voor het bevoegd gezag en de achterban door:

- behouden en ontwikkelen van onze deskundigheid;

- een grote betrokkenheid bij de organisatie;

- goede communicatie met de achterban;

- een positief kritische en pro-actieve houding;

- in samenwerking met de CCR en de OR van Blosse opvang een overkoepelende Blosse-raad te ontwikkelen;

- haar kennis op het gebied van medezeggenschap in een kindcentrum met MR’en van Blosse-locaties te delen.

 

Vragen?

Voor vragen op het gebied van medezeggenschap kunt u  terecht bij het Dagelijks Bestuur. Zij zijn elke donderdag telefonisch bereikbaar op het servicebureau van Blosse te Heerhugowaard op telefoonnummer 072-5660238 of via
E-mail e-mail.

GMR Agenda


Openbare vergaderingen

12 december '19

23 januari '20

13 februari '20

19 maart '20 

16 april '20

14 mei '20

18 juni '20 (besloten vergadering)

De vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur op het servicebureau van Blosse. W.M. Dudokweg 47 te Heerhugowaard. 

 

MR contactavond: 

Datum volgt.
 

MR-cursus:

Basiscursus: 31 oktober '19 van 19.00 uur tot 22.00 uur

Begroting: 14 november '19 van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Op het servicebureau van Blosse: W.M. Dudokweg 47 te Heerhugowaard. 

MR-leden van Blosse-scholen kunnen zich aanmelden bij Dick Bulthuis: GMR@blosse.nl.

 

Publicaties

Notulen:

 

 

 

 

Jaarverslagen:

Jaarverslag GMR Blosse 2017-2018

 

Activiteitenplan:

Activiteitenplan 2018-2019

Dagelijks bestuur GMR: Marcella, Miranda, Dick