Internetprotocol

 

Hieronder staat het formulier zoals dat aan de leerlingen van de hoogste groepen wordt uitgereikt als zij op Kennisnet en Internet aan het werk gaan. Met dit protocol willen we bewerkstelligen dat ongewenste sites niet worden bezocht en dat andere, hierin genoemde zaken, naar onze tevredenheid verlopen. Een firewall (sofwarematige bescherming) installeren heeft naar ons idee weinig zin, aangezien er geen is die waterdicht is. Het leek ons beter om de leerlingen bewust te maken van wat er zoal te koop is op Internet (als ze dat al niet wisten…) en een goede attitude te bewerkstelligen.


Wat is een internetprotocol?

Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan dus regels waaraan je je moet houden. Wij gaan ervan uit dat je je aan die regels gaat houden. Je meester of juf geeft altijd aan wanneer je het World Wide Web op mag.


De afspraken:

- Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn achternaam, adres en telefoonnummer, het werkadres van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/meester of juf .
- Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik met de meester of juf.
- Bestanden van Internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te “downloaden” is het antwoord in principe altijd nee. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt overleg je met je meester of juf.
- Chatten is op school niet toegestaan. Dat mag alleen als de juf of meester opdracht geeft om te chatten.
- Vertel het de meester of juf meteen als je informatie ziet waardoor je je niet prettig voelt.
- Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op Internet heb ontmoet, (chatten mag niet) zonder toestemming van mijn meester of juf.
- Ik zal nooit een foto of iets anders van mijzelf per e-mail versturen zonder toestemming van mijn meester of juf.
- Ik zal nooit op e-mail berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen aan mijn meester of juf, zodat zij maatregelen kunnen nemen.
- Ik spreek met mijn meester of juf af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke programma’s ik gebruik mag maken.
- Ik schrijf nooit mijn achternaam en mijn adres of telefoonnummer in een e-mail bericht (wil je dit toch doen, vraag dan altijd aan je meester of juf of dit mag).
- Krijg je e-mail-berichtjes die je niet leuk of raar vindt of die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld: vertel dat dan meteen aan je meester of juf.
- Als ik mij niet aan dit protocol onderteken houd, vervalt mijn recht te mogen internetten of e-mailen voor de periode die mijn meester of juf aangeven.